<

Se hvornår kældrene bliver åbnet igen!17-11-2023 - 21:11

Se tidsplan her


Hej Alle
 
Som i alle sammen ved, er der jo konstateret asbest i vores rør i kældrene. Dette betyder, at vi skal have lavet en asbest sanering i alle kældre. Nogle kældre er der ikke fundet noget uden for rørene og de er derfor blevet åbnet, men alle kældre skal have en grundig rengøring og alle brud på vores rør skal lukkes af.
Vi ved godt, at der er gået lidt tid med at finde den rette leverandør til dette, og det beklager vi! Det har været høj prioritering, at finde et kompetent firma, der samtidig kunne møde et forsvarligt økonomisk niveau for vores forening.
Der er blevet arbejdet på højtryk, og det betyder nu, at vi har fundet en leverandør til at tage opgaven, efter vi har indhentet tilbud fra mange forskellige leverandører, hvilket vi er meget tilfredse med. Resultatet er, at vi ved at tjekke markedet ud, har sparet over en million kroner på den leverandør vi har fundet i forhold til det første tilbud vi fik!
 
Det der skal ske er, at firmaet opstiller sluser i kældrene en blok af gangen og rengører dem i etaper. Efterfølgende bliver der så taget kontrol prøver for at bekræfte at alt er væk.
Da asbest arbejde skal anmeldes til Arbejdstilsynet og kommunen kan de først starte op om 14 dage, da asbest arbejde skal godkendes, Vi kommer også til at skulle have en miljøvogn (Skurvogn) og en container stående i perioden. 
Helt præcist starter de d. 4. december. De starter med den første blok som bliver blok E, hvor vi har vaskerier, da det er første prioritet at få åbnet igen. Hvis tidsplanen holder, vil vores vaskerier kunne åbne igen d. 9. december, derefter bevæger de sig videre på de andre blokke, som nu er lukket og til sidst bliver de sidste 3 blokke som i dag er åbne så rengjort.
Da vores leverandør lige som alle andre holder juleferie, bliver der ikke lavet noget mellem jul og nytår, men de har lovet og afslutte den blok de er igang med så de kan starte frisk på en ny blok efter nytår, deres tidsplan lyder som følger:
 
- Blok E 4-8 December 
  Rønnebærvej 9 - 13
- Blok B 11-15 December
  Rønnebærvej 27 - 31
- Blok C 18-22 December.
  Rønnebærvej 21 - 25
 
- Blok A 2-5 Januar
  Hillerødgade 175 - 177
- Blok G 8-11 Januar
  Rønnebærvej 3 - 7

- Blok F 12 - 17 Januar. 
  Godthåbsvej 222 - 246
  
 
Hvis alt går som planlagt, er de 3 blokke der i dag er lukket, rengjort og åbne 22 dec og så er alle kældre åbne mellem jul og nytår. De starter så på de sidste 3 blokke efter nytår.
 
Cykler der står i de Blok E, B og C vil blive rengjort, alt andet inventar i alle blokke vil som rengøringen skrider frem, blive flyttet til et senere anvist rum og blive smidt ud hvis ikke nogen gør krav på dem.
Har man tøj hængende i nogle af de lukkede blokke bedes man hente det. Hvis man er bange for, at der kan være asbest i, kan man komme det i en pose og vaske det igen når vaskerierne åbner.
Tøj der hænger i de åbne blokke bedes hentet inden de påbegynder rengøringen.
 
Hvis man har julepynt, vinterdæk eller andre effekter man ønsker at hente i sit kælderrum så kan man roligt gå ned og hente det!
Blot man respekterer, at de dage hvor der bliver gjort rent, er der absolut ingen adgang i den pågældende blok, da man så forurener det område de er igang med at rengøre.
Asbest er farligt hvis man arbejder med det og rører ved det, men at hente ting i sit kælderrum anses ikke for at udgøre nogen risiko.
 
Udklip fra Bispebjerg Hospitals afdeling for helbredsundersøgelser ang. asbest: 
 
Hvis man har opholdt sig i lokaler med forurening fra asbestholdige materialer, uden at man selv har håndteret asbest, vurderes risikoen for ubetydelig.
 
https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/arbejds-og-miljoemedicinsk-afdeling/for-sundhedsfaglige/Sider/asbest-og-helbredsundersoegelser.aspx
Vi anbefaler stadig alt unødvendigt færden i de lukkede kældre, da vi nu ved at der er asbest, men det burde ikke udgøre nogen sundhedsmæssig risiko at hente et par ting.
 
Vi håber på jeres forståelse og respekt for den ærgerlige situation som vi alle er i, men som vi forhåbentlig snart har fået løst!
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

<